Започна подготовката на LZ2KAC за късовълновото държавно първенство организирано от БФРЛ за 2016 г.

    На 02.04.16 г. (събота) около 13:00 ч. екип воден от LZ2JR в състав: LZ2RS, LZ2ISI и LZ2VAK, се отправи към местността Узана.
   Традиционно, домакин за участието ни в първенството ще бъде хижа "Партизанска песен" (QTH locator - KN22OS).
    Екипът пристигна около 14:00 ч. в хижата, където се налагаше да извърши демонтиране на антена Spider Beam ползвана от LZ2JR и LZ2RS за състезанието Russian DX Contest и на нейното място да монтира антена Inv-V за обхват 7 MHz.
   Сред природата в чудесното пролетно време, работата на екипа спореше. Демонтира Spider Beam антената и веднага започна подготвянето на Inv-V.
   Домакините бяха приятна компания и любезно съдействаха, докато екипа работеше по подготовката и вдигането на антената. Гостите от хижата, често спираха погледите си върху това, което се вършеше.
    Екипът вдигна антената и направи измерване с антенен анализатор. Установи се, че се налага корекция в рамената, тъй като резонансът на антената е около 6950 kHz. След няколко корекции в дължината на рамената, резонансната честота на антената се получи точно в средата на SSB участъка.
    Фиксираха се добре рамената на антената, обтяжките на мачтата също, а с това се приключиха задачите за този ден. Работата завърши около 18:00 ч.
    Всички се надяват, радиоклубът да се представи успешно с тази антена при локалните връзки по време на първенството.
    Следващата събота трябва да се монтират радиостанцията, усилвателя на мощност, компютъра с Contest Log софтуера.
    До скоро, с надежда LZ2KAC да се чува на КВ обхватите.