• Габрово3
  • Габрово
  • Габрово2

AMPRNet

AMPRNet (AMateur Packet Radio Network) представлява мрежа клас A, която е предназначена за лицензирани радиолюбители. След разпределението и в средата на 1980-те години, Internet мрежа 44 (44.0.0.0/8), известна като AMPRNet ™, е била използвана от радиолюбителите за провеждането на научни изследвания и за експериментиране с цифрови комуникации през радио с цел напредък в развитието на радиолюбителските мрежи, и за образоване на радиолюбителите в тази област.
 
Повече подробности можете да откриете на www.ampr.org
 
Регионална мрежа 44.185.66.0/24.
 
 
Свържете се с нас ако сте лицензиран радиолюбител и желаете да получите достъп до мрежата.