• Габрово

Новини

Общо събрание на 10.12.2019 год.

LZ2KACУправителният съвет на Сдружение „РАДИОКЛУБ ТУ - ГАБРОВО”, със седалище ул. „Х. Димитър” 4 - Габрово 5300 на основание чл. 26 ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от ЗЮЛНЦ и чл. 23 и чл. 25 ал. 1 и ал. 2 от Устава на Сдружението, свиква редовно годишно Общо събрание на членовете на Сдружението, което ще се проведе на 10.12.2019 год. от 17:00 часа в гр. Габрово, ул. „Х. Димитър” 4, в зала 1401Б на ТУ – Габрово при следния дневен ред:

1. Прекратяване на членство и приемане на нови пълноправни членове.
2. Отчет за дейността на Сдружението за 2019 г.
3. Текущи въпроси.

 При липса на кворум на основание чл. 26 ал. 1 от Устава и чл. 27 от ЗЮЛНЦ, Общото събрание се отлага с един час и ще се проведе в същия ден, на същото място и при същия дневен ред от 18:00 часа.

Kръжок по радиоелектроника за ученици

LZ2KACСДРУЖЕНИЕТО „РАДИОКЛУБ ТУ-ГАБРОВО“ организира кръжок по радиоелектроника за ученици от 6 до 8 клас включително (може и по-големи, или евентуално 5 клас). Изкаралите кръжока ще придобият начални теоретични знания и практически умения в областта на:
• електротeхника
• електроника
• радиотехника
• работа с любителска радиостанция

Занятията ще се провеждат от 17 часа в зала 1401Б на Технически Университет Габрово. За учениците курса ще беде безвъзмезден.
За подробности и записване тел. 0887327945.

Общо събрание на 07.05.2019 год.

LZ2KAC Управителният съвет на Сдружение „РАДИОКЛУБ ТУ – ГАБРОВО”, със седалище ул. „Х. Димитър” 4 – Габрово 5300 на основание чл. 26 ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от ЗЮЛНЦ и чл. 23 и чл. 25 ал.1 и ал. 2 от Устава на Сдружението, свиква отчетно-изборно Общо събрание на членовете на Сдружението, което ще се проведе на 07.05.2019 год. от 17:00 часа в гр. Габрово, ул. „Х. Димитър” 4, в зала 1401Б на ТУ – Габрово при следния дневен ред:

1. Приемане на нови пълноправни членове в Сдружението.
2. Прекратяване на членство в Сдружението, чл.15 и чл.17.
3. Отчет за дейността на Сдружението.
4. Избор на нов Управителен съвет на Сдружението.
5. Текущи въпроси.

При липса на кворум на основание чл. 26 ал. 1 от Устава и чл. 27 от ЗЮЛНЦ, Общото събрание се отлага с един час и ще се проведе в същия ден, на същото място и при същия дневен ред от 18:00 часа.

Кръжок по радиоелектроника за ученици от 5 до 7 клас

LZ2KACСДРУЖЕНИЕТО „РАДИОКЛУБ ТУ-ГАБРОВО“ организира кръжок по радиоелектроника за ученици от 5 до 7 клас включително.

Изкаралите кръжока ще придобият начални теоретични знания и практически умения в областта на:
• електротехника;
• електроника;
• радиотехника;
• работа с любителска радиостанция.


На 30.10.2018 г. от 17:00 часа в зала 1401б на Технически Университет - Габрово ще се проведе сбирка за подробно разясняване организацията работата на кръжока. За учениците курса ще беде безвъзмезден.


За подробности и записване тел.: 0887327945.

КРЪЖОК НАЧИНАЕЩИ РАДИОЛЮБИТЕЛИ - АНОТАЦИЯ

 LZ2KAC     Радиолюбителството възниква като явление в края на 19 и началото на 20 век. Решаващи за това са откритията и изобретенията в областта на радиовълните и радиоразпръскването. Главната заслуга в това направление е на руския учен Александър Попов и на италианеца Джулиелмо Маркони. Двамата независимо един от друг работят по идеята за безжично предаване на информацията. Така на 7 май 1895 г. Попов демонстрира пред Руското физико-химично дружество своето изобретение, придобило нарицателното име „грозоотметчик”. Това фактически е първата документирана информация свързана с изобретяването на радиото. През 1896 год. Маркони патентова в Англия „Система за далечно предаване на електрически сигнали и импулси". През 1904 год. като развива откритието на Едисон, че нагорещен катод емитира електрони, Флеминг създава двуелектродната лампа. Две години по-късно през март 1906 год. Роберт Либен патентова триода, първата лампа, която може да усилва. Почти веднага Ли дьо Форест полага началото на практическото приложение на триода и производството на лампова апаратура.
     През април 1912 год. от борда на потъващия кораб „Титаник” за първи път е предаден сигналът за помощ CQD, предшественика на сигнала SOS.

Общо събрание на 12.12.2017 год.

LZ2KAC     Управителният съвет на Сдружение „РАДИОКЛУБ ТУ – ГАБРОВО”, със седалище ул. „Х. Димитър” 4 – Габрово 5300 на основание чл. 26 ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от ЗЮЛНЦ и чл. 23 и чл. 25 ал. 1 и ал. 2 от Устава на Сдружението, свиква редовно годишно Общо събрание на членовете на Сдружението, което ще се проведе на 12.12.2017 год. от 17:00 часа в гр. Габрово, ул. „Х. Димитър” 4, в зала 1401Б на ТУ – Габрово при следния дневен ред:

1. Прекратяване на членство и приемане на нови пълноправни членове.
2. Отчет за дейността на Сдружението за 2017 г.
3. Текущи въпроси.
 
     При липса на кворум на основание чл. 26 ал. 1 от Устава и чл. 27 от ЗЮЛНЦ, Общото събрание се отлага с един час и ще се проведе в същия ден, на същото място и при същия дневен ред от 18:00 часа.

Общо събрание на 08.03.2017 год.

LZ2KAC

   Управителният съвет на Сдружение „РАДИОКЛУБ ТУ – ГАБРОВО”, със седалище гр. Габрово, пощ. код 5300, ул. „Х. Димитър” 4 организира тържествено Общо събрание по случай 15 години от учредяването на радиоклуба, което ще се проведе на 08.03.2017 год. от 17:30 часа в гр. Габрово, ул. „Х. Димитър” 4, в Конферентна зала на Университетска библиотека ТУ – Габрово.

   На Общото събрание се поканват всички членове на радиоклуба и всички доброжелатели и съмишленици на радиолюбителската дейност.
 

Общо събрание на 13.12.2016 год.

LZ2KAC     Управителният съвет на Сдружение „РАДИОКЛУБ ТУ – ГАБРОВО”, със седалище ул. „Х. Димитър” 4 – Габрово 5300 на основание чл. 26 ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от ЗЮЛНЦ и чл. 23 и чл. 25 ал. 1 и ал. 2 от Устава на Сдружението, свиква редовно годишно Общо събрание на членовете на Сдружението, което ще се проведе на 13.12.2016 год. от 17:00 часа в гр. Габрово, ул. „Х. Димитър” 4, в зала 1401Б на ТУ – Габрово при следния дневен ред:

1. Прекратяване на членство и приемане на нови пълноправни членове.
2. Отчет за дейността на Сдружението за 2016 г.
3. Текущи въпроси.
 
     При липса на кворум на основание чл. 26 ал. 1 от Устава и чл. 27 от ЗЮЛНЦ, Общото събрание се отлага с един час и ще се проведе в същия ден, на същото място и при същия дневен ред от 18:00 часа.

LZ2KAC взе участие в състезанието LZ DX VHF/UHF Contest

     На 04.06.16 г. и 05.06.16 г. Радио клуб ТУ - Габрово взе участие в състезанието LZ DX VHF/UHF Contest.
    Работи се в обхвати 50/144/430 MHz. Екипа беше в състав: LZ2IVN, LZ2VAK, LZ2ISI и LZ1FMK. За работно място бе избран връх Шипка с локатор KN22PS, където е бил позициониран командния пункт на ген. Столетов от онези паметни времена през август 1877 г.
 
     Радиоклуб ТУ - Габрово изказва специална благодарност към:
1. LZ2JR – Борис Сапунджиев (Мобимакс ООД), за техниката която ни предостави.
 
 

Започна подготовката на LZ2KAC за късовълновото държавно първенство организирано от БФРЛ за 2016 г.

    На 02.04.16 г. (събота) около 13:00 ч. екип воден от LZ2JR в състав: LZ2RS, LZ2ISI и LZ2VAK, се отправи към местността Узана.
   Традиционно, домакин за участието ни в първенството ще бъде хижа "Партизанска песен" (QTH locator - KN22OS).
    Екипът пристигна около 14:00 ч. в хижата, където се налагаше да извърши демонтиране на антена Spider Beam ползвана от LZ2JR и LZ2RS за състезанието Russian DX Contest и на нейното място да монтира антена Inv-V за обхват 7 MHz.
   Сред природата в чудесното пролетно време, работата на екипа спореше. Демонтира Spider Beam антената и веднага започна подготвянето на Inv-V.
   Домакините бяха приятна компания и любезно съдействаха, докато екипа работеше по подготовката и вдигането на антената. Гостите от хижата, често спираха погледите си върху това, което се вършеше.
    Екипът вдигна антената и направи измерване с антенен анализатор. Установи се, че се налага корекция в рамената, тъй като резонансът на антената е около 6950 kHz. След няколко корекции в дължината на рамената, резонансната честота на антената се получи точно в средата на SSB участъка.
    Фиксираха се добре рамената на антената, обтяжките на мачтата също, а с това се приключиха задачите за този ден. Работата завърши около 18:00 ч.
    Всички се надяват, радиоклубът да се представи успешно с тази антена при локалните връзки по време на първенството.
    Следващата събота трябва да се монтират радиостанцията, усилвателя на мощност, компютъра с Contest Log софтуера.
    До скоро, с надежда LZ2KAC да се чува на КВ обхватите.