Publication Izvestnik 1 0417 1

 

Publication Izvestnik 1 0417 2

 

Publication Izvestnik 1 0417 3

 

Publication Izvestnik 1 0417 4

Статията е публикувана в университетски вестник "ИЗ ВЕСТНИК" - брой 1 (57) април 2017 г.