• Габрово2
  • Габрово
  • Габрово3

Новини

Kръжок по радиоелектроника за ученици

LZ2KACСДРУЖЕНИЕТО „РАДИОКЛУБ ТУ-ГАБРОВО“ организира кръжок по радиоелектроника за ученици от 6 до 8 клас включително (може и по-големи, или евентуално 5 клас). Изкаралите кръжока ще придобият начални теоретични знания и практически умения в областта на:
• електротeхника
• електроника
• радиотехника
• работа с любителска радиостанция

Занятията ще се провеждат от 17 часа в зала 1401Б на Технически Университет Габрово. За учениците курса ще беде безвъзмезден.
За подробности и записване тел. 0887327945.