Кръжок по радиоелектроника за ученици от 5 до 7 клас

LZ2KACСДРУЖЕНИЕТО „РАДИОКЛУБ ТУ-ГАБРОВО“ организира кръжок по радиоелектроника за ученици от 5 до 7 клас включително.

Изкаралите кръжока ще придобият начални теоретични знания и практически умения в областта на:
• електротехника;
• електроника;
• радиотехника;
• работа с любителска радиостанция.


На 30.10.2018 г. от 17:00 часа в зала 1401б на Технически Университет - Габрово ще се проведе сбирка за подробно разясняване организацията работата на кръжока. За учениците курса ще беде безвъзмезден.


За подробности и записване тел.: 0887327945.