• Габрово2
  • Габрово
  • Габрово3

Новини

БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО

     Управителният съвет на сдружението с нестопанска цел Радиоклуб ТУ-Габрово в обществена полза, от името на своите членове изказва сърдечна благодарност на представителите на китайския радиоклуб Guangdong Genesis Youth Radio Club Mr. Lee, Mr. She и Mrs. Chikuan за безвъзмездно предоставените на всички членове на радиоклуба, маски за предпазване по време на пандемията COVID-19.
     Маските са доставени с активното съдействие на председателя на БФРЛ Виктор Ценков LZ3NN, който ги изпраща по радиоклубовете и с лични средства покрива разходите за куриерската услуга.
     Още веднъж, скъпи колеги и приятели изказваме искрената си благодарност от указаното съдействие в кризисен момент на пандемия.
     Пожелаваме ви много здраве, късмет и успехи в благородните ви начинания.

     С уважение,
     Председател на УС
     Илия Неделчев LZ2IVN