• Габрово2
  • Габрово3
  • Габрово

Новини

Тържествено общо събрание - 20 години LZ2KAC, на 12.03.2022 г.

LZ2KACУправителният съвет на Сдружение „РАДИОКЛУБ ТУ – ГАБРОВО”, със седалище ул. „Х. Димитър” 4 – Габрово 5300 на основание чл. 26 ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от ЗЮЛНЦ и чл. 23 и чл. 25 ал.1 и ал. 2 от Устава на Сдружението, свиква тържествено Общо събрание на членовете на Сдружението по случай 20 години от основаването на радиоклуба, което ще се проведе на 12.03.2022 год. от 15.00 часа в гр. Габрово, ул. „Х.  Димитър“ № 4, в конферентната зала  на Библиотеката на ТУ – Габрово при следния дневен ред:

1. Приемане на нови пълноправни членове в Сдружението чл. 10.
2. Отчет за дейността на Сдружението от Председателя на УС.
3. Празничен коктейл.

При липса на кворум на основание чл. 26 ал. 1 от Устава и чл. 27 от ЗЮЛНЦ, Общото събрание се отлага с един час и ще се проведе в същия ден, на същото място и при същия дневен ред от 16.00 часа.
Събранието ще се проведе съобразно изискванията и ограниченията при епидемиологичната обстановка за COVID 19.
Ще бъде  осигурена възможност и за онлайн участие.