• Габрово3
  • Габрово
  • Габрово2

Календар

Календар

Предишен месец Предишен ден Следващ ден Следващ месец
По години По месеци По седмици Днес Търси Към месец
Общо събрание
Вторник 07 Май 2019, 17:00 - 18:30
Данни за контакт доц. д-р инж. Илия Неделчев - LZ2IVN

     Управителният съвет на Сдружение „РАДИОКЛУБ ТУ – ГАБРОВО”, със седалище ул. „Х. Димитър” 4 – Габрово 5300 на основание чл. 26 ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от ЗЮЛНЦ и чл. 23 и чл. 25 ал.1 и ал. 2 от Устава на Сдружението, свиква отчетно-изборно Общо събрание на членовете на Сдружението, което ще се проведе на 07.05.2019 год. от 17:00 часа в гр. Габрово, ул. „Х. Димитър” 4, в зала 1401Б на ТУ – Габрово при следния дневен ред:
     1. Приемане на нови пълноправни членове в Сдружението.
     2. Прекратяване на членство в Сдружението, чл.15 и чл.17.
     3. Отчет за дейността на Сдружението.
     4. Избор на нов Управителен съвет на Сдружението.
     5. Текущи въпроси.

     При липса на кворум на основание чл. 26 ал. 1 от Устава и чл. 27 от ЗЮЛНЦ, Общото събрание се отлага с един час и ще се проведе в същия ден, на същото място и при същия дневен ред от 18:00 часа.

Местоположение гр. Габрово, ул. „Х. Димитър” 4, в зала 1401Б на ТУ – Габрово