• Габрово
  • Габрово2
  • Габрово3

Начало

Добре дошли в света на любителското радио!

   Радиолюбителството е хоби, доброволна дейност без материален интерес, самообучение в радиотехниката и радиокомуникациите.

   Радиосигналите не признават териториални граници това дава уникалната възможност на радиолюбителите да представят добрата воля по света. Всеки път, когато радиолюбител включи предавателя си, той става посланик на своята страна. Ако се случи природно бедствие или възникне аварийна ситуация, при която държавните линии за връзка прекъснат, радиолюбителите са тези, които ще поемат неотложните комуникации.